Production

At gadhouse we're looking for a Production to join our team.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการทำภาพและวิดีโอ เปิดตัวสินค้าหรือการโฆษณาสินค้า
 2. ดูแลรับผิดชอบ การถ่ายภาพและวิดีโอ
 3. ร่วมออกความคิดเห็นในด้าน Production
 4. แก้ไข ภาพและเสียง รวมถึง รวบรวม ปรับปรุง และรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ดูแลเรื่องการจัดเฟรม (Frames) ในเนื้อหา VDO นั้นๆ
 6. ควบคุมการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอใน Project ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. Growth Mindset , Agile , Diversify
 4. มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
 5. มีทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงานเบื้องต้น เช่น คอมพิวเตอร์ Microsoft
 6. มีความคิดสร้างสรรค์
 7. มีความสนใจใน Gadget, Speaker, Music
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply for the job

Do you want to join our team as our new Audio business sales? Then we’d love to hear about you!