OEM Sales

At gadhouse we're looking for a OEM Sales to join our team.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานทางด้านการขายลูกค้า Project, OEM, Premium, B2B
 • วางกลยุทธ์ทางการขาย วิเคราะห์โครงการ เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ และวิธีการป้องกันข้อผิดพลาด
 • ติดตามผลและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารทรัพยากรของทีมและโครงการ
 • แก้ไขปัญหาระหว่างโครงการ
 • เจรจาเพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาตรงกับเป้าหมายที่สุด กับทีมงาน รวมถึงพาร์ทเนอร์หรือลูกค้า
 • ทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท (OKR)
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าและและศึกษาโอกาสในการเติบโตของตลาด
 • ร่วมเสนอแนะปรับปรุงและพัฒนาสินค้าในด้านต่างๆ
 •  

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 3. ทักษะการเป็นผู้นำ
 4. สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
 5. มีความชอบและความเชี่ยวชาญในสินค้า Mobile Accessories, Gadgets, Audio, หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจะ รับพิจารณาพิเศษ
 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ Office Excel ได้ดี
 7. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และการต่อรองที่ดี
 8. ขายของบน Platform E-commerce ได้

Apply for the job

Do you want to join our team as our new Audio business sales? Then we’d love to hear about you!