Sales Executive

At gadhouse we're looking for a Sales Executive to join our team.

รายละเอียดงาน

 • วางกลยุทธ์ทางการขาย ดูแลแผนการเปิดตัวสินค้า
 • สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ตัวสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่และเก่า
 • ทำหน้าที่ขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมายพร้อมจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า
 • ดูแลยอดขาย วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ร่วมเสนอแนะปรับปรุงและพัฒนาสินค้าในด้านต่างๆ
 • ติดตามและรวบรวมผลการขายของสินค้าจัดทำรายงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทีมงานในการดำเนินงานกับการจัดการลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าและและศึกษาโอกาสในการเติบโตของตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 3. ทักษะการเป็นผู้นำ
 4. สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
 5. มีความชอบและความเชี่ยวชาญในสินค้า Mobile Accessories, Gadgets, Audio, หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจะ รับพิจารณาพิเศษ
 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ Office Excel ได้ดี
 7. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และการต่อรองที่ดี
 8. ขายของบน Platform E-commerce ได้

Apply for the job

Do you want to join our team as our new Audio business sales? Then we’d love to hear about you!